• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2010 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U FEDERACIJI BiH U 2010. GODINI

Pokazatelji jan feb mart apr maj jun jul avg sept okt nov dec
1. Broj zaposlenih** 424.160 423.557 422.950 423.608 424.008 423.875 423.735 422.576 425.279 426.217 426.297 424.598
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 357.664 358.410 358.487 357.115 355.604 357.781 361.654 363.537 363.143 363.411 364.416 364.929
2.1. -žene 182.921 183.094 183.232 183.112 182.892 183.864 185.887 187.184 186.510 186.606 187.034 186.950
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 167.209 166.935 166.656 165.785 164.822 166.507 168.651 167.494 169.578 141.085 166.359 169.306
4. Stručna lica 227.080 227.681 227.867 226.782 225.632 227.838 231.937 234.121 233.845 234.249 235.253 235.498
5. Nestručna lica 130.584 130.729 130.620 130.333 129.972 129.943 129.717 129.416 129.298 129.162 129.163 129.431
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 9.148 6.923 7.239 7.199 5.782 9.201 10.654 8.726 8.153 7.698 7.253 7.946
7. Zaposleni sa evidencije 2.994 3.080 3.903 5.111 4.643 4.077 3.998 3.701 5.685 4.077 2.902 4.004
8. Prekinut radni odnos 2.359 1.524 1.811 1.683 1.486 1.638 1.885 2.143 1.687 1.300 1.324 2.334
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 6.061 6.177 7.162 8.571 7.293 7.024 6.781 6.843 8.547 7.431 6.248 7.433
10. Prijave o potrebama za radnicima 969 1.008 1.358 1.855 1.437 1.299 1.322 1.066 459 1.186 1.407 1.292
11. Realizovane prijave u toku mjeseca 1.943 1.932 2.489 3.385 2.998 2.777 2.625 2.210 2.385 2.226 1.390 2.168
12. Korisnici novčane naknade 10.228 10.938 11.393 10.676 10.150 8.722 8.272 8.720 8.310 8.996 7.417 7.837
13. Korisnici zdravstvenog osiguranja 204.223 205.649 206.789 205.680 204.359 204.159 205.049 205.886 207.856 208.913 210.561 211.742
14. Demobilisani vojni obveznici 73.264 73.598 73.092 71.779 71.111 70.749 70.652 68.945 69.197 68.877 68.201 69.533
 

Arhiva 2010

Decembar 2010  |  Novembar 2010  |  Oktobar 2010  |  Septembar 2010  |  August 2010  |  Juli 2010  |  Juni 2010  |  Maj 2010  |  April 2010  |  Mart 2010  |  Februar 2010  |  Januar 2010