• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2009 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U FEDERACIJI BiH U 2009. GODINI

Pokazatelji jan feb mart apr maj jun jul avg sept okt nov dec
1. Broj zaposlenih** 428.688 428.765 427.060 426.926 426.624 427.057 425.702 423.876 425.933 425.873 425.978 426.197
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 342.174 343.402 343.317 343.451 341.911 344.025 347.701 350.410 350.772 351.444 352.563 354.577
2.1. -žene 176.673 177.163 177.219 177.483 176.803 177.875 179.679 181.197 180.933 181.275 181.725 181.992
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 169.359 168.581 167.264 165.904 164.146 165.490 167.352 168.018 168.621 168.738 168.586 167.803
4. Stručna lica 210.660 211.663 211.652 211.871 210.848 213.511 217.720 220.692 221.234 222.336 223.132 224.684
5. Nestručna lica 131.514 131.739 131.665 131.580 131.063 130.514 129.981 129.718 129.538 129.108 129.431 129.893
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 10.488 7.696 8.000 7.710 6.306 9.968 10.189 8.811 9.095 8.603 7.785 8.685
7. Zaposleni sa evidencije 3.459 3.155 4.269 3.911 4.374 4.121 3.349 2.845 5.160 3.822 3.465 3.097
8. Prekinut radni odnos 2.268 1.668 1.994 2.019 1.786 1.830 1.930 2.347 1.595 1.846 1.881 2.494
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 6.957 6.468 8.085 7.576 7.846 7.854 6.513 6.102 8.733 7.931 6.666 6.671
10. Prijave o potrebama za radnicima 1.218 1.242 1.464 1.489 1.505 1.410 1.223 1.187 1.807 1.350 1.171 1.052
11. Realizovane prijave u toku mjeseca 2.137 1.957 2.668 2.482 2.882 2.531 1.667 1.877 3.690 2.552 2.231 1.898
12. Korisnici novčane naknade 6.398 7.492 8.103 7.437 7.747 7.694 7.833 8.410 9.118 9.169 9.025 9.517
13. Korisnici zdravstvenog osiguranja 190.046 189.938 189.857 189.952 189.288 190.155 191.828 193.418 195.867 198.012 199.588 201.761
14. Demobilisani vojni obveznici 75.959 75.837 75.586 75.131 74.639 74.189 73.874 73.596 73.039 72.635 72.575 72.864
 

Arhiva 2009

Decembar 2009  |  Novembar 2009  |  Oktobar 2009  |  Septembar 2009  |  August 2009  |  Juli 2009  |  Juni 2009  |  Maj 2009  |  April 2009  |  Mart 2009  |  Februar 2009  |  Januar 2009