• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2007 - Unsko-sanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-1

JU "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona"

Branislava Đurđeva 1
77 000 Bihać

037/ 226-062

037/ 226-068

Krkić Muhamed,
stručni saradnik za pravne i opšte poslove

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U UNSKO-SANSKOM KANTONU U 2007. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

31.057
31.098
31.372
31.372
31.422
31.673
32.317
32.300
32.475
33.431
34.185
34.257

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

40.180
41.037
41.220
41.220
40.947
41.547
41.200
41.030
41.195
41.190
41.169
40.922

2.1.

-žena

17.766
18.021
18.026
18.026
17.963
18.246
18.164
18.141
18.258
18.350
18.340
18.148

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

23.264
22.051
22.201
22.201
21.768
22.153
22.036
21.903
21.838
21.613
21.438
21.037

4.

Stručna lica

21.250
21.507
21.454
21.454
20.967
21.470
21.367
21.319
21.372
21.259
21.253
21.051

5.

Nestručna lica

18.930
19.530
19.766
19.766
19.980
20.077
19.833
19.711
19.823
19.931
19.916
19.871

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.236
1.594
1.009
1.009
775
1.480
1.168
960
1.006
886
733
1.064

7.

Zaposleni sa evidencije

400
318
393
393
414
610
796
310
301
324
276
352

8.

Prekinut radni odnos

26
24
30
30
39
57
55
32
89
81
32
78

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

918
737
826
826
976
880
1.515
1.130
841
891
754
1.311

10.

Prijave o potrebama za radnicima

242
248
361
361
382
444
616
258
310
218
232
270

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

275
264
379
379
392
503
673
263
305
268
245
258

12.

Korisnici novčane naknade

584
596
497
497
394
369
447
368
436
378
423
498

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

23.252
23.428
23.369
23.369
22.893
22.890
22.475
22.675
22.929
22.962
23.012
23.064

14.

Demobilisani vojni obveznici

5.118
6.348
6.855
6.855
7.418
7.797
7.811
7.937
8.087
8.187
8.236
8.380