• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2007 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U FEDERACIJI BiH U 2007. GODINI

Pokazatelji jan feb mart apr maj jun jul avg sept okt nov dec
1. Broj zaposlenih**
381.639
394.038
396.003
396.003
397.754
401.254
407.885
408.343
409.897
413.669
419.125
0
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno
367.449
371.161
371.156
371.156
370.738
373.519
370.410
369.886
371.017
371.342
370.303
367.570
2.1. -žene
173.944
174.970
175.245
175.245
175.991
178.302
178.457
179.229
180.315
181.029
181.293
179.962
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put
196.875
196.610
195.810
195.810
193.943
194.454
191.831
199.580
199.105
199.389
197.976
194.572
4. Stručna lica
233.112
234.581
233.671
233.671
231.107
231.969
229.509
228.924
229.067
228.744
227.158
224.635
5. Nestručna lica
134.337
136.580
137.485
137.485
139.631
141.550
140.901
140.962
141.950
142.598
143.145
142.935
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca
11.375
10.493
8.412
8.412
7.381
11.297
12.029
8.891
9.788
8.906
8.269
7.240
7. Zaposleni sa evidencije
2.948
3.459
3.957
3.957
4.809
5.373
11.403
5.061
4.552
4.327
4.358
4.225
8. Prekinut radni odnos
1.559
1.070
988
988
926
762
1.191
1.625
1.302
1.320
1.278
1.317
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca
6.294
6.781
8.417
8.417
7.604
8.516
15.138
9.415
8.656
8.581
9.308
9.973
10. Prijave o potrebama za radnicima
1.546
1.499
2.082
2.082
2.138
2.506
4.437
2.816
2.603
2.028
1.802
1.525
11. Realizovane prijave u toku mjeseca
1.782
2.238
2.639
2.639
3.106
3.550
7.556
2.943
3.334
2.622
2.921
2.303
12. Korisnici novčane naknade
6.010
6.488
6.689
6.689
5.905
5.681
5.665
5,262
5.495
5.425
5.740
5.521
13. Korisnici zdravstvenog osiguranja
218.107
218.582
218.488
218.488
215.421
213.156
207.592
206.946
208.475
207.977
207.191
206.649
14. Demobilisani vojni obveznici
69.467
76.742
80.219
80.219
85.394
86.406
85.960
86.480
85.970
87.080
90.142
87.480
 

Arhiva 2007

Decembar 2007  |  Novembar 2007  |  Oktobar 2007  |  Septembar 2007  |  August 2007  |  Juli 2007  |  Juni 2007  |  Maj 2007  |  April 2007  |  Mart 2007  |  Februar 2007  |  Januar 2007