• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2005 - Unsko-sanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-1

JU "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona"

Branislava Đurđeva 1
77 000 Bihać

037/ 226-062

037/ 226-068

Muhamed Alibegović, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U UNSKO-SANSKOM KANTONU U 2005. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

33.295

33.257

33.317

33.265

33.402

32.088

32.105

32.029

31.586

31.600

31583

31485

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

33.093

33.171

33.428

33.310

33.186

34.304

35.231

35.445

35.740

35.946

36.032

36.211

2.1.

-žene

14.284

14.288

14.377

14.341

14.292

15.155

15.644

15.693

15.849

15.883

15.937

15.891

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

19.676

19.679

19.701

19.654

19.579

19.691

20.438

20.563

20.629

20.758

20.789

20.820

4.

Stručna lica

17.347

17.326

17.472

17.399

17.326

17.719

18.575

18.788

19.027

19.199

19.213

19.318

5.

Nestručna lica

15.746

15.845

15.956

15.911

15.860

16.585

16.656

16.657

16.713

16.747

16.819

16.893

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca

765

678

603

654

498

1.847

1.484

727

930

846

681

820

7.

Zaposleni sa evidencije

123

167

152

325

310

454

239

183

247

243

207

153

8.

Prekinut radni odnos

43

15

26

16

39

43

34

28

38

45

34

34

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

502

600

346

772

622

729

557

513

635

640

595

641

10.

Prijave o potrebama za radnicima

101

86

133

167

241

382

193

127

180

131

132

81

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

81

105

113

226

270

385

208

125

174

134

150

126

12.

Korisnici novčane naknade

426

425

486

440

443

439

330

289

343

333

327

296

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

20.848

20.900

21.006

20.953

20.890

21.301

22.082

22.212

22.423

22.593

22.529

22.427

14.

Demobilisani vojni obveznici

4.644

4.636

4.666

4.621

4.607

4.565

4.573

4.572

4.542

4.560

4.574

4.578