• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2005 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U FEDERACIJI BiH U 2005. GODINI

Pokazatelji jan feb mart apr maj jun jul avg sept okt nov dec
1. Broj zaposlenih** 389.437 389.866 389.844 390.056 390.289 388.912 387.558 387.096 387.009 387.275 387.083 386.592
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 328.225 330.398 331.417 331.639 330.827 335.000 341.650 344.025 345.691 346.294 346.596 347.478
2.1. -žene 151.454 152.490 152.998 153.401 153.679 156.298 159.721 161.088 162.152 162.436 162.880 163.073
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 164.898 164.643 165.217 164.876 163.636 164.857 168.307 169.718 170.525 170.096 170.184 169.783
4. Stručna lica 205.534 206.617 207.034 206.891 206.162 209.048 215.091 217.540 219.293 219.860 220.141 220.733
5. Nestručna lica 122.691 123.781 124.383 124.748 124.665 125.952 126.559 126.485 126.398 126.434 126.455 126.745
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 8.056 8.102 7.160 6.701 5.790 9.808 11.927 8.205 8.614 7.644 6.433 7.433
7. Zaposleni sa evidencije 1.939 2.113 2.369 3.193 3.230 2.889 2.278 2.289 3.031 3.167 2.733 2.252
8. Prekinut radni odnos 1.488 1.133 1.201 1.265 1.039 1.254 1.221 1.211 1.150 1.149 1.003 1.154
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 5.569 5.934 6.141 6.479 6.602 5.635 5.277 5.830 6.948 7.041 6.131 6.551
10. Prijave o potrebama za radnicima 847 987 1.034 1.254 1.788 1.492 1.193 1.182 1.486 1.313 1.235 828
11. Realizovane prijave u toku mjeseca 1.139 1.385 1.394 1.895 2.277 1.871 1.454 1.402 1.908 1.830 1.806 1.296
12. Korisnici novčane naknade 5.487 5.484 5.791 6.136 6.208 6.244 5.725 5.214 5.281 5.328 5.421 5.473
13. Korisnici zdravstvenog osiguranja 198.184 199.220 199.199 199.267 198.311 199.225 201.599 203.309 206.590 208.179 209.017 209.625
14. Demobilisani vojni obveznici 62.567 62.134 62.186 62.115 61.608 61.611 61.502 61.271 60.724 60.445 60.204 60.370
 

Arhiva 2005

Decembar 2005  |  Novembar 2005  |  Oktobar 2005  |  Septembar 2005  |  August 2005  |  Juli 2005  |  Juni 2005  |  Maj 2005  |  April 2005  |  Mart 2005  |  Februar 2005  |  Januar 2005