• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2004 - Unsko-sanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-1

JU "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona"

Branislava Đurđeva 1
77 000 Bihać

037/ 226-062

037/ 226-068

Mujakić Muhamed, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U UNSKO-SANSKOM KANTONU U 2004. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

32.727

32.551

32.685

32.704

32.764

32.776

32.805

33.023

33.262

33.325

33366

33292

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

30.395

30.550

30.782

39.024

30.394

30.939

31.642

32.134

32.391

32.432

32.586

32.830

2.1.

-žene

13.284

13.324

13.392

13.397

13.269

13.489

13.817

13.996

14.111

14.136

14.187

14.231

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

18.454

18.482

18.601

18.544

18.351

18.810

19.442

19.741

19.844

19.779

19.745

19.675

4.

Stručna lica

15.231

15.254

15.467

23.730

15.190

15.682

16.362

16.746

16.941

16.971

17.066

17.252

5.

Nestručna lica

15.164

15.296

15.315

15.294

15.204

15.257

15.280

15.388

15.450

15.461

15.520

15.578

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca

666

661

690

643

426

1.127

1.197

825

954

639

657

771

7.

Zaposleni sa evidencije

120

178

161

294

279

306

145

134

222

213

174

121

8.

Prekinut radni odnos

43

43

22

20

14

24

19

27

57

42

28

67

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

583

506

458

294

279

306

145

134

222

213

503

527

10.

Prijave o potrebama za radnicima

88

143

103

271

126

260

120

203

140

136

102

107

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

111

159

123

250

187

245

82

154

154

192

113

74

12.

Korisnici novčane naknade

309

349

348

304

259

234

219

177

257

269

316

332

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

18.943

19.042

19.147

19.056

18.945

19.211

19.680

20.017

20.386

20.506

20.558

20.698

14.

Demobilisani vojni obveznici

4.668

4.693

4.673

4.608

4.569

4.562

4.556

4.566

4.544

4.543

4.554

4.592