• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2004 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U FEDERACIJI BiH U 2004. GODINI

Pokazatelji jan feb mart apr maj jun jul avg sept okt nov dec
1. Broj zaposlenih** 387.099 387.197 387.212 387.572 387.592 387.651 388.884 376.585 389.119 389.502 389.360 389.523
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 306.806 308.017 309.875 309.866 309.226 311.619 317.297 321.093 323.111 323.537 323.984 325.738
2.1. -žene 140.810 141.236 141.649 142.170 141.985 143.122 145.733 147.485 148.785 149.265 149.640 150.447
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 157.980 157.525 158.384 158.033 157.292 158.694 160.941 163.644 164.600 164.504 165.401 164.404
4. Stručna lica 188.537 189.119 190.273 189.962 189.415 191.713 197.197 200.746 202.692 202.952 203.095 204.141
5. Nestručna lica 118.269 118.898 119.602 119.904 119.811 119.906 120.100 120.347 120.419 120.585 120.889 121.597
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 7.558 6.883 7.908 6.298 5.272 8.419 10.928 8.756 9.308 7.465 6.778 8.012
7. Zaposleni sa evidencije 1.886 2.133 2.211 2.647 2.330 2.393 2.014 1.857 2.880 2.693 2.367 2.139
8. Prekinut radni odnos 1.537 1.189 1.050 982 858 1.045 965 1.138 1.281 1.087 1.152 1.432
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 5.552 5.546 6.138 2.647 2.330 2.393 2.014 1.857 2.880 2.693 6.331 6.258
10. Prijave o potrebama za radnicima 927 983 1.137 1.453 1.131 1.220 947 1.267 1.398 1.466 1.120 762
11. Realizovane prijave u toku mjeseca 1.278 1.258 1.618 1.775 1.503 1.477 1.157 1.284 1.794 1.759 1.541 906
12. Korisnici novčane naknade 4.535 4.878 5.053 5.074 4.957 4.910 4.807 4.650 4.900 4.989 4.838 5.033
13. Korisnici zdravstvenog osiguranja 184.006 185.865 186.426 186.348 185.906 186.656 188.865 190.803 193.651 194.999 195.469 196.487
14. Demobilisani vojni obveznici 62.287 62.425 62.616 62.485 62.249 62.736 62.685 62.489 62.043 62.227 62.938 61.714
 

Arhiva 2004

Decembar 2004  |  Novembar 2004  |  Oktobar 2004  |  Septembar 2004  |  August 2004  |  Juli 2004  |  Juni 2004  |  Maj 2004  |  April 2004  |  Mart 2004  |  Februar 2004  |  Januar 2004