• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2003 - Unsko-sanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

kanton
NAZIV SLUŽBE
A d r e s a
Telefon
F a x
Rukovodilac
K-1
JU "Služba za zapošljavanje
Unsko-sanskog kantona
Branislava Đurđeva 1,
B i h a ć
037 311-380
037 311-381
037 311-384
Muhamed Mujakić,
direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U UNSKO-SANSKOM KANTONU U 2003. GODINI
Pokazatelji
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVG
SEP
OKT
NOV
DEC
Broj zaposlenih

31.282

31.327

31.348

31.466

31.449

31.568

31.664

31.548

31.495

31.698

31.599

31457

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

29.045

28.939

29.114

29.145

29.055

29.188

29.599

29.755

30.112

30.127

30.253

30.312

Žene

12.782

12.725

12.777

12.796

12.752

12.849

13.120

13.241

13.345

13.350

13.369

13.288

Stručna lica

17.752

17.555

17.648

17.659

17.566

17.757

18.237

18.320

15.117

18.626

18.593

15.169

Nestručna lica

13.892

13.823

13.887

13.910

13.919

14.165

14.591

14.776

14.995

15.097

15.145

15.143

Lica koja traže zaposlenje prvi put

15.153

15.116

15.227

15.235

15.136

15.023

15.008

14.979

18.624

15.030

15.108

18.598

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

533

724

592

688

568

959

1124

553

1019

631

552

718

Zaposleni sa evidencije

110

170

193

247

181

270

257

166

238

204

133

111

Prekinut radni odnos

48

36

20

23

44

19

26

25

27

40

22

42

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

493

830

417

657

658

826

713

397

662

616

426

659

Prijave o potrebe za radnicima

75

154

110

143

374

246

153

145

230

147

70

78

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

87

176

158

193

132

277

175

129

251

180

88

91

Korisnici novčane naknade

223

251

239

225

205

213

193

207

198

190

232

275

Korisnici zdravstvene zaštite

17.667

17.627

17.630

17.676

17.651

17.600

17.921

18.081

18.433

18.524

18.698

18.883

Demobilisani vojni obveznici

4.889

4.868

4.885

4.863

4.839

4.785

4.735

4.717

4.696

4.668

4.678

4.656