• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2003 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U FEDERACIJI BiH U 2003. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih** 386.397 386.668 387.134 387.378 387.502 387.850 387.832 388.094 387.542 387.198 387.679 387.294
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 292.040 292.828 293.204 292.843 292.626 293.970 297.477 299.340 302.271 303.054 303.454 304.830
2.1. -žene 132.818 133.130 133.278 133.289 133.510 133.951 136.140 137.406 138.406 139.650 139.954 140.038
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 155.282 155.656 155.027 152.732 151.899 152.379 153.455 155.103 185.770 156.159 155.611 157.437
4. Stručna lica 174.683 175.169 175.455 175.160 175.157 177.048 180.890 183.182 116.499 186.159 186.418 187.446
5. Nestručna lica 117.357 117.659 117.749 117.683 117.469 116.922 116.587 116.158 155.457 116.895 117.036 117.384
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 7.244 6.391 6.244 6.176 4.999 7.330 10.115 7.165 9.990 7.634 6.318 7.895
7. Zaposleni sa evidencije 1.579 1.871 1.782 2.180 1.827 2.110 2.298 1.912 2.421 2.359 2.125 2.135
8. Prekinut radni odnos 726 652 851 724 616 587 675 829 949 1.114 845 1.287
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 5.964 5.636 5.885 6.556 5.277 6.039 6.615 5.339 6.128 6.799 5.908 6.569
10. Prijave o potrebama za radnicima 754 867 900 871 1.138 984 1.351 1.192 1.577 1.221 1.119 960
11. Realizovane prijave u toku mjeseca 1.013 1.267 1.119 1.335 1.183 1.354 1.624 1.442 1.728 1.516 1.488 1.345
12. Korisnici novčane naknade 5.044 5.131 5.562 5.760 4.939 4.854 4.786 4.008 4.013 4.638 3.950 4.421
13. Korisnici zdravstvenog osiguranja 171.950 172.882 172.327 172.208 171.973 173.163 173.712 175.076 177.596 179.175 180.072 181.964
14. Demobilisani vojni obveznici 66.091 66.077 65.602 64.752 64.554 64.290 63.636 63.467 62.968 62.572 61.449 62.398

 

 

Arhiva 2003

Decembar 2003  |  Novembar 2003  |  Oktobar 2003  |  Septembar 2003  |  August 2003  |  Juli 2003  |  Juni 2003  |  Maj 2003  |  April 2003  |  Mart 2003  |  Februar 2003  |  Januar 2003