• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2002 - Unsko-sanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U UNSKO-SANSKOM  KANTONU U 2002. GODINI

Pokazatelji

juli

august

septembar

oktobar

novembar

decembar

1.

Broj zaposlenih

31058

31030

31095

31510

31645

31645

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

28540

28692

29003

28807

28895

29005

2.1.

Žene

12643

12748

12960

12916

12829

12790

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

13311

13554

13866

17777

13776

17763

4.

Stručna lica

15229

15138

15137

13685

15119

13886

5.

Nestručna lica

17937

17968

17736

15122

17779

15119

6.

Prijavljeni na evdenciju u toku mjesaca

1105

793

835

562

693

597

7.

Zaposleni sa evidencije

197

165

238

278

240

176

8.

Prekinut radni odnos

23

29

28

33

23

17

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

522

641

524

758

605

487

10.

Prijave o potrebama za radnicima

352

128

203

283

149

166

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

240

123

248

294

210

125

12.

Korisnici novčane naknade

131

135

169

167

171

184

13.

Korisnici zdravstvene zastite

16621

16797

16995

17024

17497

17588

14.

Demobilisani vojni obveznici

4975

4927

4912

4920

4923

4901