• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2002 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U FEDERACIJI BiH U 2002. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih** 404.690 404.318 402.608 390.736 390.445 390.970 390.708 390.629 391.567 391.547 391.161 390.201

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno 277.281 278.140 283.096 284.302 287.965 289.439 293.897 294.047 287.569 288.968 290.822 290.715

2.1.

-žene 127.992 128.060 130.184 130.366 129.926 130.593 132.936 133.320 131.313 132.225 132.873 132.697

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put 161.294 160.750 161.988 161.003 159.797 159.130 160.193 158.647 156.298 156.014 156.118 155.481

4.

Stručna lica 160.642 161.013 164.325 164.862 167.476 168.913 173.584 174.555 171.706 172.733 173.928 173.941

5.

Nestručna lica 116.639 117.127 118.771 119.440 120.489 120.526 120.313 119.492 115.863 116.235 116.894 116.774

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 6.925 6.367 6.252 7.702 9.201 6.911 10.853 8.200 9.897 8.693 7.690 6.079

7.

Zaposleni sa evidencije 1.465 1.502 1.866 1.945 1.792 1.800 2.002 1.749 2.397 2.269 2.108 1.596

8.

Prekinut radni odnos 701 512 467 672 1.069 492 776 546 1.084 677 719 857

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca 5.368 5.566 5.149 6.437 5.665 5.470 6.422 8.235 6.619 7.176 5.844 6.310

10.

Prijave o potrebama za radnicima 976 654 848 754 565 807 1.474 1.221 1.195 1.025 867 762

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca 1.112 1.006 1.055 1.221 1.079 1.204 1.520 1.147 1.785 1.460 1.343 920

12.

Korisnici novčane naknade 3.099 3.038 2.946 3.279 3.133 3.269 3.281 3.283 3.762 4.407 4.446 4.649

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja 160.444 160.533 163.350 163.394 164.364 165.264 171.604 169.739 166.533 168.140 169.898 170.599

14.

Demobilisani vojni obveznici 64.117 64.324 65.607 66.135 69.153 69.291 69.182 68.832 66.352 66.035 66.113 66.168
 

Arhiva 2002

Decembar 2002  |  Novembar 2002  |  Oktobar 2002  |  Septembar 2002  |  August 2002  |  Juli 2002