• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Februar 2011 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC FEBRUAR 2011.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih - januar 2011

440.461 32.781 5.520 82.892 70.389 5.282 38.881 44.174 16.272 126.555 9.715

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

366.481 41.498 5.692 92.682 67.281 4.248 38.593 29.778 8.909 69.128 8.672

2.1

Žene

187.323 19.930 2.302 46.851 32.793 2.276 17.113 15.319 4.926 41.683 4.130

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

168.145 18.344 2.491 46.942 33.106 361 18.212 12.457 4.206 28.426 3.600

4.

Stručna lica

236.607 22.707 3.290 58.860 42.932 2.519 24.396 22.386 7.332 45.969 6.216

5.

Nestručna lica

129.874 18.791 2.402 33.822 24.349 1.729 14.197 7.392 1.577 23.159 2.456

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

6.465 722 111 1.419 1.110 53 737 545 191 1.424 153

7.

Zaposleni sa evidencije

3.871 218 25 887 767 82 435 309 118 970 60

8.

Prekinut radni odnos

1.373 188 14 502 155 17 71 149 26 239 12

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.164 535 81 1.525 1.381 100 689 670 483 1.482 218

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.114 188 0 696 1 12 72 89 0 56 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.043 196 33 654 622 12 362 99 39 26 0

12.

Korisnici novčane naknade

8.829 1.012 160 1.087 1.716 144 1.098 961 211 2.241 199

13.

Korisnici zdravstvene zastite

215.150 23.657 3.371 53.998 46.321 1.813 10.818 19.179 5.401 45.656 4.936

14.

Demobilisani vojni obveznici

69.417 4.854 1.920 17.987 13.418 890 11.316 6.330 970 10.179 1.553

 

 

Arhiva 2011

Decembar 2011  |  Novembar 2011  |  Oktobar 2011  |  Septembar 2011  |  August 2011  |  Juli 2011  |  Juni 2011  |  Maj 2011  |  April 2011  |  Mart 2011  |  Februar 2011  |  Januar 2011