• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Februar 2010 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC FEBRUAR 2010.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih - januar 2010

424.160 32.238 5.000 80.974 70.023 4.835 36.975 42.020 14.966 119.689 9.440

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

358.410 39.560 5.778 90.181 66.237 4.224 37.967 29.821 9.172 66.987 8.483

2.1

Žene

183.094 19.156 2.289 45.581 32.700 2.241 16.746 14.843 4.940 40.626 3.972

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

166.935 16.820 2.507 46.517 33.292 381 18.074 12.689 4.646 28.404 3.605

4.

Stručna lica

227.681 21.324 3.220 56.556 41.552 2.486 23.425 22.117 7.322 43.700 5.979

5.

Nestručna lica

130.729 18.236 2.558 33.625 24.685 1.738 14.542 7.704 1.850 23.287 2.504

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

6.923 835 106 1.436 1.343 89 828 626 123 1.401 136

7.

Zaposleni sa evidencije

3.080 204 48 803 484 67 277 254 23 831 89

8.

Prekinut radni odnos

1.524 255 8 550 176 0 125 173 3 226 8

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.177 586 106 1.499 1.251 96 539 484 142 1.311 163

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.008 158 0 678 0 0 44 69 0 59 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.932 170 48 611 421 22 206 84 2 368 0

12.

Korisnici novčane naknade

10.938 1.277 233 2.400 2.191 103 1.243 900 219 2.154 218

13.

Korisnici zdravstvene zastite

205.649 22.122 3.400 51.985 45.479 1.824 10.219 18.880 5.052 42.076 4.612

14.

Demobilisani vojni obveznici

73.598 5.992 2.089 18.182 13.445 949 11.909 7.438 1.307 10.587 1.700

 

 

Arhiva 2010

Decembar 2010  |  Novembar 2010  |  Oktobar 2010  |  Septembar 2010  |  August 2010  |  Juli 2010  |  Juni 2010  |  Maj 2010  |  April 2010  |  Mart 2010  |  Februar 2010  |  Januar 2010