• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Februar 2009 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC FEBRUAR 2009.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih - januar 2009

428.688 33.696 5.253 82.576 71.775 4.837 37.415 42.363 13.327 119.852 9.594

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

343.402 37.230 5.571 86.619 62.561 4.202 36.917 29.632 8.911 63.362 8.397

2.1

Žene

177.163 18.404 2.207 44.439 31.372 2.258 16.298 14.492 4.737 39.061 3.895

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

168.581 16.618 2.458 47.481 33.154 426 18.529 13.052 4.730 28.218 3.915

4.

Stručna lica

211.663 19.167 2.983 52.939 37.848 2.414 21.865 21.632 7.064 39.870 5.881

5.

Nestručna lica

131.739 18.063 2.588 33.680 24.713 1.788 15.052 8.000 1.847 23.492 2.516

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.696 885 177 1.601 1.678 93 869 622 197 1.414 160

7.

Zaposleni sa evidencije

3.155 262 44 746 469 46 333 279 54 841 81

8.

Prekinut radni odnos

1.668 237 6 647 200 35 87 182 14 251 9

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.468 691 136 1.517 1.214 90 642 496 103 1.358 221

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.242 217 0 632 0 0 101 76 0 216 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.957 217 50 567 382 12 252 89 14 373 1

12.

Korisnici novčane naknade

7.492 932 207 1.053 1.602 85 855 817 152 1.695 94

13.

Korisnici zdravstvene zastite

189.938 19.747 3.022 48.153 41.894 1.829 11.107 17.543 4.810 37.487 4.346

14.

Demobilisani vojni obveznici

75.837 6.607 2.173 18.206 13.390 1.074 12.335 8.136 1.378 10.662 1.876

 

 

Arhiva 2009

Decembar 2009  |  Novembar 2009  |  Oktobar 2009  |  Septembar 2009  |  August 2009  |  Juli 2009  |  Juni 2009  |  Maj 2009  |  April 2009  |  Mart 2009  |  Februar 2009  |  Januar 2009