• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Februar 2008 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC FEBRUAR 2008.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih - januar 2008

423.651

34.114

5.408

81.662

72.658

4.643

37.685

41.660

12.891

115.389

9.541

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

365.232

40.669

6.685

91.362

66.964

4.320

40.578

30.446

9.823

65.357

9.028

2.1

Žene

179.590

18.154

2.508

44.799

32.080

2.250

16.928

14.241

4.848

39.782

4.000

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

193.707

20.335

2.545

54.745

37.457

3.023

21.887

13.902

5.317

30.108

4.388

4.

Stručna lica

221.751

20.640

3.489

55.049

39.747

2.473

23.666

22.024

7.706

40.560

6.397

5.

Nestručna lica

143.481

20.029

3.196

36.313

27.217

1.847

16.912

8.422

2.117

24.797

2.631

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.656

1.177

137

1.522

1.236

85

852

601

211

1.518

317

7.

Zaposleni sa evidencije

4.497

446

98

981

801

76

413

472

33

1.091

86

8.

Prekinut radni odnos

1.103

77

23

435

159

0

79

55

10

256

9

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

9.129

1.434

196

1.461

1.965

111

982

769

166

1.707

338

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.854

440

0

1.003

0

0

87

22

0

302

0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.895

435

97

808

598

21

268

172

5

482

9

12.

Korisnici novčane naknade

5.895

590

75

872

1.581

65

457

595

67

1.504

89

13.

Korisnici zdravstvene zastite

206.598

22.912

3.164

51.653

46.002

2.008

14.496

18.282

5.062

38.469

4.550

14.

Demobilisani vojni obveznici

87.533

8.529

2.765

21.371

15.664

1.154

13.892

9.144

1.235

11.667

2.112

 

 

Arhiva 2008

Decembar 2008  |  Novembar 2008  |  Oktobar 2008  |  Septembar 2008  |  August 2008  |  Juli 2008  |  Juni 2008  |  Maj 2008  |  April 2008  |  Mart 2008  |  Februar 2008  |  Januar 2008