• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Februar 2007 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC FEBRUAR 2007.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih - januar 2007

381.639
31.057
6.321
72.093
66.943
4.333
37.256
41.768
14.350
97.111
10.402

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

371.161
41.037
6.382
87.612
71.024
5.035
42.256
30.298
9.764
69.057
8.696

2.1

Žene

174.970
18.021
2.597
37.700
32.641
2.509
17.432
14.264
4.755
41.162
3.889

3.

Stručna lica

196.610
22.051
2.681
46.998
41.338
3.027
23.905
14.432
5.241
32.323
4.614

4.

Nestručna lica

234.581
21.507
3.687
57.573
43.356
3.011
25.697
22.346
7.795
43.244
6.365

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

136.580
19.530
2.695
30.039
27.668
2.024
16.559
7.952
1.969
25.813
2.331

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

10.493
1.594
202
1.851
1.253
165
1.465
1.465
564
1.497
437

7.

Zaposleni sa evidencije

3.459
318
48
1.065
552
38
277
145
55
921
40

8.

Prekinut radni odnos

1.070
24
6
594
131
2
50
47
11
194
11

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.781
737
66
1.775
1.467
71
611
329
153
1.472
100

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.499
248
0
1.067
0
0
17
8
0
159
0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.238
264
26
896
388
38
153
15
4
451
3

12.

Korisnici novčane naknade

6.488
596
63
1.353
1.173
88
453
705
100
1.873
84

13.

Korisnici zdravstvene zastite

218.582
23.428
3.250
54.701
51.031
2.373
14.881
18.741
5.163
40.590
4.424

14.

Demobilisani vojni obveznici

76.742
6.348
1.747
20.426
14.942
1.134
11.358
6.832
904
11.673
1.378
 

Arhiva 2007

Decembar 2007  |  Novembar 2007  |  Oktobar 2007  |  Septembar 2007  |  August 2007  |  Juli 2007  |  Juni 2007  |  Maj 2007  |  April 2007  |  Mart 2007  |  Februar 2007  |  Januar 2007