• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Februar 2006 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC FEBRUAR 2006.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

350.187

36.809

6.013

84.658

68.869

4.854

38.237

26.980

8.193

67.622

7.952

2.1

Žene

164.284

16.042

2.386

35.310

30.995

2.434

15.802

12.846

4.336

40.396

3.737

3.

Stručna lica

169.978

20.906

2.705

26.014

40.784

2.905

22.278

13.253

4.590

32.001

4.542

4.

Nestručna lica

221.886

19.466

3.461

55.946

41.802

2.899

23.613

19.930

6.523

42.303

5.943

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

128.301

17.343

2.552

28.712

27.067

1.955

14.624

7.050

1.670

25.319

2.009

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.500

1.247

113

1.583

1.444

97

772

502

200

1.398

144

7.

Zaposleni sa evidencije

2.796

219

29

810

438

32

198

202

26

768

74

8.

Prekinut radni odnos

1.041

32

27

403

235

1

74

54

0

191

24

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.430

1.055

93

1.522

984

59

600

357

70

1.548

142

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.030

128

48

458

185

1

78

0

19

62

51

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.667

154

32

584

481

32

117

51

18

142

56

12.

Korisnici novčane naknade

6.017

441

56

1.249

979

59

337

611

111

2.082

92

13.

Korisnici zdravstvene zastite

211.726

22.692

3.070

54.258

48.840

2.585

14.346

17.238

5.012

39.378

4.307

14.

Demobilisani vojni obveznici

60.824

4.632

1.677

18.334

13.982

936

7.490

5.076

270

7.776

651

 

 

Arhiva 2006

Decembar 2006  |  Novembar 2006  |  Oktobar 2006  |  Septembar 2006  |  August 2006  |  Juli 2006  |  Juni 2006  |  Maj 2006  |  April 2006  |  Mart 2006  |  Februar 2006  |  Januar 2006