• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Februar 2005 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC FEBRUAR 2005.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS K10

1.

Broj zaposlenih

389.523

33.292

6.146

70.330

68.822

4.298

36.670

41.386

14.496

92.470

10.513

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

330.398

33.171

5.766

80.568

63.768

4.579

36.805

25.499

7.774

64.598

7.870

2.1

Žene

152.490

14.288

2.228

32.727

28.109

2.236

14.690

11.930

4.044

38.616

3.622

3.

Stručna lica

164.643

19.679

2.566

27.852

38.811

2.631

21.200

12.625

4.011

30.687

4.581

4.

Nestručna lica

206.617

17.326

3.264

52.826

38.119

2.758

22.261

18.672

6.211

39.317

5.863

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

123.781

15.845

2.502

27.742

25.649

1.821

14.544

6.827

1.563

25.281

2.007

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.102

678

119

1.916

1.647

107

990

483

290

1.691

181

7.

Zaposleni sa evidencije

2.113

167

38

627

345

20

224

129

33

480

50

8.

Prekinut radni odnos

1.133

15

37

531

275

2

52

21

3

176

21

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

5.934

600

76

1.515

1.065

95

636

425

79

1.332

111

10.

Prijave o potrebama za radnicima

987

86

52

444

131

14

97

8

37

81

37

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.385

105

42

474

440

20

166

59

25

25

29

12.

Korisnici novčane naknade

5.484

425

49

1.393

640

64

346

1.015

70

1.326

156

13.

Korisnici zdravstvene zastite

199.220

20.900

2.980

51.560

44.687

2.444

15.535

15.911

4.827

36.162

4.214

14.

Demobilisani vojni obveznici

62.134

4.636

1.742

18.493

14.090

1.013

8.071

5.313

351

7.690

735

Broj zaposlenih u MO i MUP 11100.

 

 

Arhiva 2005

Decembar 2005  |  Novembar 2005  |  Oktobar 2005  |  Septembar 2005  |  August 2005  |  Juli 2005  |  Juni 2005  |  Maj 2005  |  April 2005  |  Mart 2005  |  Februar 2005  |  Januar 2005