• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Februar 2004 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC FEBRUAR 2004.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS K10

1.

Broj zaposlenih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

308.017

30.550

5.443

76.392

60.931

4.236

32.639

23.841

6.854

60.108

7.023

2.1

Žene

141.236

13.324

1.976

30.076

26.134

1.930

13.259

11.345

3.536

36.317

3.339

3.

Stručna lica

189.119

15.296

3.070

49.228

35.575

2.522

19.663

17.419

5.480

35.588

5.278

4.

Nestručna lica

118.898

15.254

2.373

27.164

25.356

1.714

12.976

6.422

1.374

24.520

1.745

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

157.525

18.454

2.482

28.916

37.300

2.377

18.956

12.169

3.912

28.819

4.140

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

6.883

661

66

1.580

1.430

89

1003

439

161

1.333

121

7.

Zaposleni sa evidencije

2.133

178

21

627

367

1

177

225

44

461

32

8.

Prekinut radni odnos

1.189

43

65

346

395

1

61

157

2

101

18

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

4.311

506

37

627

1.047

40

177

614

64

1.124

75

10.

Prijave o potrebama za radnicima

983

143

50

245

345

0

69

15

42

29

45

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.258

159

37

306

428

0

135

70

23

81

19

12.

Korisnici novčane naknade

4.878

349

71

1.082

847

76

577

525

20

1.232

99

13.

Korisnici zdravstvene zastite

185.865

19.042

2.846

48.943

42.300

2.354

15.589

14.648

4.311

32.122

3.710

14.

Demobilisani vojni obveznici

62.425

4.693

1.731

18.797

14.390

1.057

7.692

5.486

343

7.434

802

 

 

Arhiva 2004

Decembar 2004  |  Novembar 2004  |  Oktobar 2004  |  Septembar 2004  |  August 2004  |  Juli 2004  |  Juni 2004  |  Maj 2004  |  April 2004  |  Mart 2004  |  Februar 2004  |  Januar 2004