• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Februar 2003 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC FEBRUAR 2003.
Pokazatelji
FBiH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
K10
Broj zaposlenih
Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO
292.828
28.939
5.139
72.839
58.160
3.723
30.917
22.611
7.111
56.813
6.576
Žene
133.130
12.725
1.899
27.990
24.330
1.655
12.337
10.725
3.651
34.729
3.079
Stručna lica
175.169
13.823
2.910
45.736
33.119
2.126
18.311
16.317
5.645
32.367
4.815
Nestručna lica
117.659
15.116
2.229
27.103
25.041
1.597
12.606
6.294
1.466
24.446
1.761
Lica koja traže zaposlenje prvi put
155.656
17.555
2.356
30.091
36.676
2.056
18.945
11.434
4.052
28.521
3.970
Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca
6.391
724
73
1.369
1.306
39
773
443
387
1.177
100
Zaposleni sa evidencije
1.871
170
42
550
338
0
133
172
48
397
21
Prekinut radni odnos
652
36
27
282
247
2
35
0
0
23
0
Brisani sa evidencije u toku mjeseca
5.636
830
58
1.239
1.400
25
349
444
84
1.175
32
Prijave o potrebe za radnicima
867
154
58
335
172
0
67
10
0
51
20
Realizovane prijave o potrebama za radnicima
1.267
176
58
389
442
0
113
17
35
19
18
Korisnici novčane naknade
5.131
251
27
1.484
760
59
362
472
30
1.618
68
Korisnici zdravstvene zaštite
172.882
17.627
2.356
45.044
39.464
1.907
16.716
12.719
4.305
29.088
3.656
Demobilisani vojni obveznici
66.077
4.868
1.634
18.453
16.444
1.120
8.683
5.926
486
7.534
929

 

 

Arhiva 2003

Decembar 2003  |  Novembar 2003  |  Oktobar 2003  |  Septembar 2003  |  August 2003  |  Juli 2003  |  Juni 2003  |  Maj 2003  |  April 2003  |  Mart 2003  |  Februar 2003  |  Januar 2003