• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Decembar 2011 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC DECEMBAR 2011.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih novembar 2011

432.677 32.375 5.758 82.405 71.237 5.791 38.900 44.260 16.242 126.007 9.702

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

371.090 42.726 5.544 95.194 66.931 3.855 39.030 29.885 9.280 69.842 8.803

2.1

Žene

190.781 20.465 2.365 48.451 33.073 2.084 17.449 15.521 5.086 42.020 4.267

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

169.349 18.859 2.465 48.079 32.822 310 18.375 12.326 4.209 28.357 3.547

4.

Stručna lica

242.990 23.720 3.245 61.546 43.176 2.259 25.012 22.710 7.690 47.237 6.395

5.

Nestručna lica

128.100 19.006 2.299 33.648 23.755 1.596 14.018 7.175 1.590 22.605 2.408

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.377 1.210 117 1.884 1.423 96 822 753 165 1.755 152

7.

Zaposleni sa evidencije

3.179 282 81 797 595 102 289 228 36 738 31

8.

Prekinut radni odnos

2.673 464 28 867 270 5 108 511 19 356 45

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.209 725 171 1.413 1.262 150 553 471 149 1.232 83

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.074 226 0 683 4 0 46 41 0 74 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.793 240 69 644 501 62 227 24 12 11 3

12.

Korisnici novčane naknade

8.093 1.098 123 1.471 1.421 133 619 699 207 2.173 149

13.

Korisnici zdravstvene zastite

226.206 24.661 3.271 56.624 47.925 1.607 11.704 20.325 5.982 48.737 5.370

14.

Demobilisani vojni obveznici

68.000 6.322 1.729 17.456 12.892 831 10.835 5.963 921 9.667 1.384

 

 

Arhiva 2011

Decembar 2011  |  Novembar 2011  |  Oktobar 2011  |  Septembar 2011  |  August 2011  |  Juli 2011  |  Juni 2011  |  Maj 2011  |  April 2011  |  Mart 2011  |  Februar 2011  |  Januar 2011