• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Decembar 2010 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC DECEMBAR 2010.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih novembar 2010

426.297 32.415 5.184 81.349 70.958 5.115 37.160 42.805 14.836 118.862 9.613

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

364.929 40.954 5.645 92.037 67.153 4.254 38.237 29.822 9.222 68.907 8.698

2.1

Žene

186.950 19.706 2.273 46.713 32.829 2.250 17.078 15.253 5.010 41.673 4.165

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

169.306 18.114 2.493 47.102 33.467 368 18.287 12.630 4.455 28.730 3.660

4.

Stručna lica

235.498 22.414 3.261 58.368 42.850 2.534 24.139 22.384 7.531 45.781 6.236

5.

Nestručna lica

129.431 18.540 2.384 33.669 24.303 1.720 14.098 7.438 1.691 23.126 2.462

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.946 1.185 119 1.594 1.357 76 739 603 213 1.821 239

7.

Zaposleni sa evidencije

4.004 306 71 1.186 691 66 280 373 67 908 56

8.

Prekinut radni odnos

2.334 489 18 837 193 35 128 172 11 427 24

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.433 928 154 1.975 1.341 89 499 560 176 1.534 177

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.292 254 0 863 0 25 37 54 0 59 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.168 264 60 826 572 25 225 165 17 11 3

12.

Korisnici novčane naknade

7.837 798 156 1.184 1.455 155 797 860 189 2.061 182

13.

Korisnici zdravstvene zastite

211.742 23.023 3.365 53.591 45.971 1.840 10.339 18.858 5.518 44.335 4.902

14.

Demobilisani vojni obveznici

69.533 4.857 1.939 17.766 13.375 897 11.304 6.490 1.147 10.189 1.569