• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Decembar 2009 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC DECEMBAR 2009.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih

425.978 32.471 5.046 81.932 70.666 4.932 37.270 42.220 14.713 118.935 9.793

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

354.577 38.849 5.686 89.250 65.689 4.231 37.390 29.596 9.146 66.299 8.441

2.1

Žene

181.992 18.909 2.265 45.387 32.620 2.257 16.697 14.707 4.923 40.257 3.970

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

167.803 16.702 2.524 46.764 33.522 395 18.205 12.778 4.678 28.553 3.682

4.

Stručna lica

224.684 20.836 3.144 55.870 41.177 2.485 22.964 21.898 7.308 43.033 5.969

5.

Nestručna lica

129.893 18.013 2.542 33.380 24.512 1.746 14.426 7.698 1.838 23.266 2.472

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.685 1.302 150 2.226 1.559 111 932 544 98 1.633 130

7.

Zaposleni sa evidencije

3.097 289 28 803 382 29 391 235 37 863 40

8.

Prekinut radni odnos

2.494 598 22 948 294 0 124 171 10 305 22

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.671 863 121 1.893 1.083 65 672 405 68 1.408 93

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.052 194 0 646 0 0 41 34 0 137 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.898 207 32 596 259 10 330 94 2 366 2

12.

Korisnici novčane naknade

9.517 1.000 126 2.050 2.066 76 954 746 187 2.153 159

13.

Korisnici zdravstvene zastite

201.761 21.506 3.274 51.236 44.921 1.826 9.769 18.336 4.997 41.351 4.545

14.

Demobilisani vojni obveznici

72.864 6.012 2.081 17.501 13.327 964 11.853 7.514 1.317 10.566 1.729

 

 

Arhiva 2009

Decembar 2009  |  Novembar 2009  |  Oktobar 2009  |  Septembar 2009  |  August 2009  |  Juli 2009  |  Juni 2009  |  Maj 2009  |  April 2009  |  Mart 2009  |  Februar 2009  |  Januar 2009