• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Decembar 2008 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC DECEMBAR 2008.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih -novembar 2008

434.005 34.803 5.352 83.321 73.352 4.925 38.341 42.992 13.296 119.897 9.726

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

338.643 36.277 5.436 85.711 61.529 4.164 36.482 29.403 8.702 62.475 8.464

2.1

Žene

175.451 18.121 2.137 44.201 31.184 2.245 16.132 14.261 4.602 38.663 3.905

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

170.344 16.739 2.443 48.073 33.601 449 18.768 13.224 4.670 28.360 4.017

4.

Stručna lica

207.901 18.520 2.871 52.287 36.981 2.402 21.517 21.444 6.887 39.073 5.919

5.

Nestručna lica

130.742 17.757 2.565 33.424 24.548 1.762 14.965 7.959 1.815 23.402 2.545

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

10.732 1.532 183 2.079 1.965 163 1.057 827 280 2.457 189

7.

Zaposleni sa evidencije

3.175 284 47 706 564 34 287 217 34 928 74

8.

Prekinut radni odnos

2.124 208 25 977 270 0 120 72 12 424 16

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.861 960 199 2.067 1.587 91 611 429 70 1.651 196

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.135 228 0 596 0 0 78 39 8 186 0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.948 225 43 578 405 13 219 46 0 419 0

12.

Korisnici novčane naknade

5.488 496 87 857 1.362 44 595 551 144 1.259 93

13.

Korisnici zdravstvene zastite

187.910 19.238 2.895 47.435 41.333 1.803 12.568 17.103 4.637 36.545 4.353

14.

Demobilisani vojni obveznici

75.758 6.524 2.207 18.117 13.321 1.069 12.351 8.214 1.396 10.645 1.914

 

 

Arhiva 2008

Decembar 2008  |  Novembar 2008  |  Oktobar 2008  |  Septembar 2008  |  August 2008  |  Juli 2008  |  Juni 2008  |  Maj 2008  |  April 2008  |  Mart 2008  |  Februar 2008  |  Januar 2008