• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Decembar 2007 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC DECEMBAR 2007.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih - novembar 2007

419.125 34.185 5.387 80.463 72.161 4.642 37.820 41.870 13.009 111.945 9.643

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

367.570 40.922 6.832 90.840 68.202 4.317 41.221 30.838 9.738 65.344 9.316

2.1

Žene

179.962 18.148 2.553 44.210 32.466 2.247 17.263 14.450 4.756 39.763 4.106

3.

Stručna lica

194.572 21.037 2.636 54.749 38.701 72 22.734 14.185 5.295 30.534 4.629

4.

Nestručna lica

224.635 21.051 3.620 55.285 40.755 2.484 24.301 22.350 7.635 40.509 6.645

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

142.935 19.871 3.212 35.555 27.447 1.833 16.920 8.488 2.103 24.835 2.671

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.240 1.064 73 1.991 1.237 120 708 517 130 1.321 79

7.

Zaposleni sa evidencije

4.225 352 53 935 514 63 715 387 100 1.099 7

8.

Prekinut radni odnos

1.317 78 14 550 228 0 157 37 6 247 0

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

9.973 1.311 321 2.067 894 165 1.511 956 768 1.905 75

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.525 270 0 937 0 0 71 1 0 246 0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.303 258 50 699 431 4 342 20 36 463 0

12.

Korisnici novčane naknade

5.521 498 27 993 1.620 59 362 541 66 1.321 34

13.

Korisnici zdravstvene zastite

206.649 23.064 3.172 51.313 46.790 1.987 14.339 18.074 5.044 38.187 4.679

14.

Demobilisani vojni obveznici

87.480 8.380 2.770 21.582 15.833 1.154 13.734 8.960 1.224 11.740 2.103

 

 

Arhiva 2007

Decembar 2007  |  Novembar 2007  |  Oktobar 2007  |  Septembar 2007  |  August 2007  |  Juli 2007  |  Juni 2007  |  Maj 2007  |  April 2007  |  Mart 2007  |  Februar 2007  |  Januar 2007