• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Decembar 2006 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC DECEMBAR 2006.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih oktobar 2006

392.116

31.312

6.321

71.841

66.854

4.273

37.019

41.860

14.551

96.530

10.455

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

362.368

39.862

6.095

86.411

70.583

4.904

40.483

28.632

8.657

68.556

8.185

2.1

Žene

172.549

17.659

2.534

37.430

32.547

2.484

16.756

13.771

4.560

40.994

3.814

3.

Stručna lica

230.494

21.234

3.580

57.220

43.176

2.926

24.948

21.222

7.014

43.064

6.110

4.

Nestručna lica

131.874

18.628

2.515

29.191

27.407

1.978

15.535

7.410

1.643

25.492

2.075

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

193.505

23.345

2.596

43.657

41.633

2.940

23.400

13.974

4.813

32.606

4.541

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

8.486

1.180

147

1.778

1.417

238

1.060

727

195

1.517

227

7.

Zaposleni sa evidencije

2.878

242

20

825

392

74

306

126

14

807

72

8.

Prekinut radni odnos

1.183

38

22

489

223

4

55

46

8

293

5

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.587

610

122

1.518

1.107

97

924

379

412

1.300

118

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.400

153

0

996

0

1

72

1

0

177

0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.886

154

18

727

275

73

204

12

3

380

40

12.

Korisnici novčane naknade

5.587

321

43

1.468

904

58

368

611

56

1.698

60

13.

Korisnici zdravstvene zaštite

216.780

23.127

3.191

54.402

50.761

2.467

14.765

18.221

5.129

40.335

4.382

14.

Demobilisani vojni obveznici

63.998

4.846

1.544

18.351

13.944

1.016

8.399

4.963

253

10.086

596

 

 

Arhiva 2006

Decembar 2006  |  Novembar 2006  |  Oktobar 2006  |  Septembar 2006  |  August 2006  |  Juli 2006  |  Juni 2006  |  Maj 2006  |  April 2006  |  Mart 2006  |  Februar 2006  |  Januar 2006