• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Decembar 2005 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC DECEMBAR 2005.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih

387.275

31.600

6.140

70.627

67.094

4.217

36.208

41.809

14.294

94.050

10.136

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

347.478

36.211

5.993

84.085

67.952

4.783

38.244

26.794

7.999

67.537

7.880

2.1

Žene

163.073

15.891

2.380

34.946

30.571

2.395

15.766

12.804

4.242

40.382

3.696

3.

Stručna lica

220.733

19.318

3.446

55.800

41.316

2.867

23.645

19.818

6.364

42.254

5.905

4.

Nestručna lica

126.745

16.893

2.547

28.285

26.636

1.916

14.599

6.976

1.635

25.283

1.975

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

169.783

20.820

2.707

26.080

40.440

2.852

22.365

13.203

4.486

32.315

4.515

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.433

820

93

1.647

1.706

108

775

453

84

1.658

89

7.

Zaposleni sa evidencije

2.252

153

27

650

355

15

170

175

42

646

19

8.

Prekinut radni odnos

1.154

34

33

372

376

0

68

32

0

209

30

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.551

641

68

1.431

1.302

41

469

852

134

1.552

61

10.

Prijave o potrebama za radnicima

828

81

67

352

141

0

72

27

25

46

17

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.296

126

27

496

398

14

121

50

23

27

14

12.

Korisnici novčane naknade

5.473

296

44

1.075

915

61

330

531

113

2.014

94

13.

Korisnici zdravstvene zastite

209.625

22.427

3.090

53.738

48.226

2.548

14.239

17.088

4.933

39.028

4.308

14.

Demobilisani vojni obveznici

60.370

4.578

1.679

17.878

13.985

943

7.532

5.067

307

7.737

664

Broj zaposlenih u MO i MUP 11100.

 

 

Arhiva 2005

Decembar 2005  |  Novembar 2005  |  Oktobar 2005  |  Septembar 2005  |  August 2005  |  Juli 2005  |  Juni 2005  |  Maj 2005  |  April 2005  |  Mart 2005  |  Februar 2005  |  Januar 2005