• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Decembar 2004 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC DECEMBAR 2004.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS K10

1.

Broj zaposlenih

389.502

33.325

6.127

70.671

68.858

4.348

36.358

41.612

14.207

92.352

10.544

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

325.738

32.830

5.629

79.547

62.780

4.546

36.052

25.642

7.371

63.711

7.630

2.1

Žene

150.447

14.231

2.108

32.239

27.731

2.175

14.353

12.040

3.783

38.293

3.494

3.

Stručna lica

164.404

19.675

2.547

27.825

38.730

2.613

20.854

12.780

4.205

30.701

4.474

4.

Nestručna lica

204.141

17.252

3.207

52.251

37.481

2.771

22.009

18.847

5.887

38.709

5.727

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

121.597

15.578

2.422

27.296

25.299

1.775

14.043

6.795

1.484

25.002

1.903

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.012

771

74

1.591

1.512

122

1.073

573

142

1.926

228

7.

Zaposleni sa evidencije

2.139

121

41

643

374

21

139

110

30

579

81

8.

Prekinut radni odnos

1.432

67

34

520

297

5

35

116

0

311

47

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.258

527

50

1.478

1.373

85

580

241

93

1.674

157

10.

Prijave o potrebama za radnicima

762

107

70

109

199

10

82

10

37

96

42

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

906

74

40

109

412

20

109

39

17

45

41

12.

Korisnici novčane naknade

5.033

332

43

1.250

601

79

340

859

79

1.370

80

13.

Korisnici zdravstvene zastite

196.487

20.698

2.960

50.430

43.933

2.435

15.973

15.973

4.741

35.147

4.197

14.

Demobilisani vojni obveznici

61.714

4.592

1.724

18.231

14.053

1.025

8.084

5.432

353

7.479

741

 

 

Arhiva 2004

Decembar 2004  |  Novembar 2004  |  Oktobar 2004  |  Septembar 2004  |  August 2004  |  Juli 2004  |  Juni 2004  |  Maj 2004  |  April 2004  |  Mart 2004  |  Februar 2004  |  Januar 2004