• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Decembar 2003 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC DECEMBAR 2003.
Pokazatelji

FBIH

USK

PK

TK

ZDK

BPK

SBK

HNK

ZHK

KS

K10

Broj zaposlenih

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

304.830

30.312

5.368

75.607

60.179

4.149

32.007

23.886

6.597

59.791

6.933

Žene

140.038

13.288

1.947

29.678

25.904

1.892

13.049

11.304

3.430

36.233

3.313

Stručna lica

187.445

15.169

3.049

48.853

35.261

2.468

19.338

17.471

5.273

35.345

5.218

Nestručna lica

117.385

15.143

2.319

26.754

24.918

1.681

12.669

6.415

1.324

24.446

1.715

Lica koja traže zaposlenje prvi put

157.437

18.598

2.493

27.351

37.135

2.308

19.217

13.222

3.779

29.205

4.129

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.895

718

50

1.937

1.908

177

793

543

150

1.538

81

Zaposleni sa evidencije

2.135

111

30

592

533

3

178

163

25

480

20

Prekinut radni odnos

1.287

42

16

602

319

3

40

12

0

226

27

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.569

659

37

1.411

1.567

41

503

594

36

1.606

115

Prijave o potrebama za radnicima

960

78

64

246

258

0

83

6

51

124

50

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.345

91

33

369

547

3

141

44

15

71

31

Korisnici novčane naknade

4.421

275

50

1.165

710

63

244

454

20

1.340

100

Korisnici zdravstvene zastite

181.964

18.883

2.628

47.661

41.790

2.302

15.228

14.446

4.088

31.242

3.696

Demobilisani vojni obveznici

62.398

4.656

1.705

17.824

15.162

1.047

7.901

5.601

362

7.324

816

 

 

Arhiva 2003

Decembar 2003  |  Novembar 2003  |  Oktobar 2003  |  Septembar 2003  |  August 2003  |  Juli 2003  |  Juni 2003  |  Maj 2003  |  April 2003  |  Mart 2003  |  Februar 2003  |  Januar 2003