• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Decembar 2002 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA
DECEMBAR 2002. GODINE

 

Pokazatelji

FEDERACIJA BIH

USK

PK

TK

ZDK

BPK

SBK

HNK

ZHK

KS

K10

1.

Broj zaposlenih

368547

31645

5478

70182

67887

4243

36481

43095

13447

86271

9818

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

290641

29005

5107

72519

57941

3808

30255

22304

6707

56519

6476

2.1

Žene

129556

12790

1910

27903

24363

1705

12094

7516

3521

34698

3056

3.

Stručna lica

151883

17763

2360

30461

32858

2112

18345

11275

4016

28736

3957

4.

Nestručna lica

159222

13886

2906

45740

25083

2195

17929

16159

1407

32168

1749

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

135163

15119

2201

26779

36602

1613

12326

6145

5300

24351

4727

6.

Prijavljeni na evdenciju u toku mjesaca

6194

597

86

1449

1391

89

630

443

38

1406

65

7.

Zaposleni sa evidencije

1698

176

22

554

380

10

114

65

22

346

9

8.

Prekinut radni odnos

715

17

53

375

219

0

30

0

...

21

...

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6120

487

37

1770

1380

57

475

413

83

1387

31

10.

Prijave o potrebama za radnicima

702

166

51

172

210

7

52

9

0

25

10

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1036

125

51

287

421

10

104

6

10

20

2

12.

Korisnici novčane naknade

4729

184

40

1446

725

42

298

431

37

1463

63

13.

Korisnici zdravstvene zastite

170261

17588

2315

44573

38941

1850

16301

12559

4237

28255

3642

14.

Demobilisani vojni obveznici

66158

4901

1623

18385

16657

1142

8616

5876

494

7534

930

 

Arhiva 2002

Decembar 2002  |  Novembar 2002  |  Oktobar 2002  |  Septembar 2002  |  August 2002  |  Juli 2002