• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

August 2011 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC AVGUST 2011.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih juli 2011

440.419 32.772 5.471 83.112 70.874 5.474 38.920 44.218 16.147 125.767 9.664

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

365.029 41.537 5.648 93.353 66.547 4.176 38.230 29.346 8.871 68.705 8.616

2.1

Žene

187.625 20.174 2.345 47.348 32.694 2.224 17.122 15.098 4.871 41.575 4.174

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

167.996 18.861 2.495 47.295 32.812 349 18.047 12.678 4.121 27.810 3.528

4.

Stručna lica

236.398 22.884 3.277 59.710 42.506 2.482 24.185 22.099 7.306 45.772 6.177

5.

Nestručna lica

128.631 18.653 2.371 33.643 24.041 1.694 14.045 7.247 1.565 22.933 2.439

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.546 1.288 148 2.111 1.716 90 670 534 173 1.658 158

7.

Zaposleni sa evidencije

5.690 509 82 1.227 872 73 513 467 94 1.779 74

8.

Prekinut radni odnos

1.696 193 23 661 206 30 26 269 17 263 8

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

8.839 938 165 1.786 1.815 99 831 681 179 2.217 128

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.507 388 0 947 3 6 53 16 0 94 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.904 429 74 897 735 68 435 83 34 147 2

12.

Korisnici novčane naknade

7.775 816 117 1.172 1.335 135 774 704 211 2.350 161

13.

Korisnici zdravstvene zastite

216.540 23.515 3.321 54.620 46.287 1.760 10.868 19.310 5.576 46.308 4.975

14.

Demobilisani vojni obveznici

69.418 6.297 1.840 17.771 13.180 865 11.023 6.166 928 9.883 1.465

 

 

Arhiva 2011

Decembar 2011  |  Novembar 2011  |  Oktobar 2011  |  Septembar 2011  |  August 2011  |  Juli 2011  |  Juni 2011  |  Maj 2011  |  April 2011  |  Mart 2011  |  Februar 2011  |  Januar 2011