• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

August 2010 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC AVGUST 2010.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih juli 2010

423.735 32.325 5.120 81.297 69.533 4.968 36.807 42.284 14.948 119.015 9.438

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

363.537 40.415 5.640 92.414 67.704 4.267 38.054 29.812 9.285 67.357 8.589

2.1

Žene

187.184 19.651 2.242 47.303 33.417 2.255 16.970 15.211 5.074 40.996 4.065

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

167.494 17.519 2.519 47.048 33.909 371 16.970 12.691 4.529 28.309 3.629

4.

Stručna lica

234.121 22.054 3.236 58.812 43.261 2.554 23.886 22.334 7.541 44.327 6.116

5.

Nestručna lica

129.416 18.361 2.404 33.602 24.443 1.713 14.168 7.478 1.744 23.030 2.473

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.726 748 114 2.326 1.939 110 766 618 299 1.652 154

7.

Zaposleni sa evidencije

3.701 320 87 759 765 108 332 325 80 810 115

8.

Prekinut radni odnos

2.143 199 25 852 560 0 42 129 8 317 11

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.843 736 169 1.365 1.416 150 657 614 193 1.364 179

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.066 246 0 711 0 0 40 23 0 46 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.210 273 92 632 636 13 16 187 17 331 13

12.

Korisnici novčane naknade

8.720 580 140 1.857 1.922 120 848 958 249 1.927 119

13.

Korisnici zdravstvene zastite

205.886 22.214 3.341 52.118 45.468 1.787 10.123 18.581 5.429 42.109 4.716

14.

Demobilisani vojni obveznici

68.945 4.915 2.003 17.874 13.279 906 10.160 6.724 1.186 10.260 1.638

 

 

Arhiva 2010

Decembar 2010  |  Novembar 2010  |  Oktobar 2010  |  Septembar 2010  |  August 2010  |  Juli 2010  |  Juni 2010  |  Maj 2010  |  April 2010  |  Mart 2010  |  Februar 2010  |  Januar 2010