• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

August 2009 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC AVGUST 2009.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih

425.702 32.705 5.171 81.370 70.485 4.903 37.303 42.018 14.219 119.686 9.842

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

350.410 38.096 5.635 88.640 64.802 4.213 37.306 29.762 9.037 64.563 8.356

2.1

Žene

181.197 18.909 2.239 45.668 32.477 2.240 16.643 14.754 4.877 39.474 3.916

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

168.018 16.838 2.463 46.919 33.419 404 18.587 12.963 4.688 28.007 3.730

4.

Stručna lica

220.692 20.298 3.103 55.397 40.313 2.457 22.694 21.969 7.208 41.368 5.885

5.

Nestručna lica

129.718 17.798 2.532 33.243 24.489 1.756 14.612 7.793 1.829 23.195 2.471

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.811 869 129 2.164 2.050 71 774 711 198 1.654 191

7.

Zaposleni sa evidencije

2.845 188 45 693 520 50 262 224 48 751 64

8.

Prekinut radni odnos

2.347 269 11 1.167 209 0 81 212 10 331 57

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.102 661 97 1.299 1.347 86 635 465 93 1.263 156

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.187 139 0 599 0 0 103 168 0 178 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.877 157 49 530 472 21 231 106 12 297 2

12.

Korisnici novčane naknade

8.410 822 144 1.830 1.711 80 732 851 229 1.894 117

13.

Korisnici zdravstvene zastite

193.418 20.310 3.161 49.186 43.359 1.793 9.677 17.939 4.888 38.680 4.425

14.

Demobilisani vojni obveznici

73.596 6.057 2.104 17.717 13.263 1.024 12.009 7.771 1.324 10.540 1.787

 

 

Arhiva 2009

Decembar 2009  |  Novembar 2009  |  Oktobar 2009  |  Septembar 2009  |  August 2009  |  Juli 2009  |  Juni 2009  |  Maj 2009  |  April 2009  |  Mart 2009  |  Februar 2009  |  Januar 2009