• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

August 2008 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC AUGUST 2008.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih -juli 2008

433.635 34.896 5.372 83.846 73.707 4.849 38.145 42.728 13.019 119.331 9.742

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

338.111 36.442 5.305 86.416 61.540 4.060 36.849 29.072 8.432 61.457 8.538

2.1

Žene

173.445 17.844 2.150 44.371 31.106 2.159 15.892 13.797 4.322 37.958 3.846

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

172.836 17.767 2.117 48.980 34.509 379 19.454 13.116 4.528 27.856 4.130

4.

Stručna lica

205.964 18.544 2.825 52.322 36.610 2.308 21.503 21.092 6.623 38.127 6.010

5.

Nestručna lica

132.147 17.898 2.480 34.094 24.930 1.752 15.346 7.980 1.809 23.330 2.528

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.081 755 106 1.769 1.403 68 655 432 235 1.526 132

7.

Zaposleni sa evidencije

3.687 392 48 937 530 79 315 286 69 979 52

8.

Prekinut radni odnos

1.485 51 63 899 165 0 25 36 9 230 7

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

9.779 1.365 208 1.789 1.716 138 1.609 565 361 1.869 159

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.517 350 0 932 0 0 129 11 0 95 0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.136 341 91 801 459 55 231 37 10 110 1

12.

Korisnici novčane naknade

5.434 357 57 1.045 1.320 50 559 526 113 1.308 99

13.

Korisnici zdravstvene zastite

187.842 19.930 2.763 47.144 41.543 1.796 12.815 17.188 4.436 35.834 4.393

14.

Demobilisani vojni obveznici

78.175 6.654 2.067 18.928 13.586 1.094 12.829 8.668 1.432 10.917 2.000

 

 

Arhiva 2008

Decembar 2008  |  Novembar 2008  |  Oktobar 2008  |  Septembar 2008  |  August 2008  |  Juli 2008  |  Juni 2008  |  Maj 2008  |  April 2008  |  Mart 2008  |  Februar 2008  |  Januar 2008