• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

August 2007 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC AUGUST 2007.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih - juli 2007

407.885 32.371 6.577 75.195 68.690 4.583 39.111 43.088 15.115 101.012 11.043

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

369.886 41.030 6.953 89.974 68.723 4.783 41.833 30.811 10.361 66.218 9.245

2.1

Žene

179.229 18.141 2.575 42.498 32.521 2.468 17.576 14.371 5.030 40.026 4.023

3.

Stručna lica

199.580 21.903 2.812 55.442 39.881 81 23.600 14.284 5.715 31.179 4.683

4.

Nestručna lica

228.924 21.319 3.770 56.419 41.399 2.776 24.863 22.458 8.216 41.070 6.634

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

140.962 19.711 3.183 33.555 27.324 1.962 16.970 8.353 2.145 25.148 2.611

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.891 960 153 2.507 1.504 91 947 693 214 1.701 121

7.

Zaposleni sa evidencije

5.061 310 82 1.638 816 41 673 347 83 1.060 11

8.

Prekinut radni odnos

1.625 32 20 908 203 0 74 54 3 291 40

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

9.415 1.130 99 2.410 1.690 167 1.273 667 124 1.799 56

10.

Prijave o potrebama za radnicima

2.816 258 0 2.029 0 0 114 12 0 403 0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.943 263 72 1.177 578 52 273 46 15 463 4

12.

Korisnici novčane naknade

5.262 368 41 1.190 1.012 48 414 598 47 1.507 37

13.

Korisnici zdravstvene zastite

206.946 22.675 3.190 50.522 48.270 2.077 14.524 18.026 5.229 37.753 4.680

14.

Demobilisani vojni obveznici

86.480 7.973 2.685 21.620 15.635 1.125 13.481 8.733 1.215 11.933 2.116

 

 

Arhiva 2007

Decembar 2007  |  Novembar 2007  |  Oktobar 2007  |  Septembar 2007  |  August 2007  |  Juli 2007  |  Juni 2007  |  Maj 2007  |  April 2007  |  Mart 2007  |  Februar 2007  |  Januar 2007