• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

August 2006 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC AVGUST 2006.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih april 2006

389.457

31.304

6.361

71.237

66.569

4.259

36.794

41.770

14.566

95.096

10.401

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

357.478

38.522

5.970

87.156

69.040

4.761

39.295

27.632

8.596

68.294

8.212

2.1

Žene

169.595

17.074

2.472

37.546

30.981

2.442

16.377

13.314

4.528

41.004

3.857

3.

Stručna lica

174.039

22.492

2.620

25.858

41.135

2.907

23.099

13.688

4.709

32.728

4.803

4.

Nestručna lica

228.263

20.689

3.514

58.357

41.808

2.816

24.564

20.507

6.892

42.986

6.130

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

129.215

17.833

2.456

28.799

27.232

1.945

14.731

7.125

1.704

25.308

2.082

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.015

827

413

2.028

1.424

73

842

555

95

1.600

158

7.

Zaposleni sa evidencije

3.225

232

39

881

627

33

434

141

2

732

104

8.

Prekinut radni odnos

1.429

10

13

762

317

1

24

58

0

202

42

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.843

454

506

1.891

1.151

64

762

420

70

1.389

136

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.373

152

94

540

165

0

84

21

17

216

84

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.237

165

47

699

623

32

223

21

16

355

56

12.

Korisnici novčane naknade

5.639

351

43

1.537

1.037

59

387

505

111

1.536

73

13.

Korisnici zdravstvene zastite

212.053

22.903

3.145

53.459

49.027

2.465

14.555

17.669

5.104

39.272

4.454

14.

Demobilisani vojni obveznici

60.007

4.563

1.544

17.880

13.868

880

7.718

4.865

269

7.794

626

 

 

Arhiva 2006

Decembar 2006  |  Novembar 2006  |  Oktobar 2006  |  Septembar 2006  |  August 2006  |  Juli 2006  |  Juni 2006  |  Maj 2006  |  April 2006  |  Mart 2006  |  Februar 2006  |  Januar 2006