• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

August 2005 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC AUGUST 2005.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih

388.912

32.088

6.129

70.488

68.366

4.329

36.152

41.789

14.459

93.889

10.123

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

344.025

35.445

5.948

83.751

66.456

4.604

38.829

26.886

7.865

66.518

7.723

2.1

Žene

161.088

15.693

2.360

34.860

29.704

2.273

15.895

12.688

4.150

39.881

3.584

3.

Stručna lica

217.540

18.788

3.390

55.579

40.207

2.752

23.783

19.779

6.290

41.200

5.772

4.

Nestručna lica

126.485

16.657

2.558

28.172

26.249

1.852

15.046

7.107

1.575

25.318

1.951

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

169.718

20.563

2.698

27.152

39.832

2.722

22.706

13.216

4.428

31.975

4.426

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.205

727

131

2.011

1.704

115

816

590

187

1.794

130

7.

Zaposleni sa evidencije

2.289

183

52

625

413

1

201

98

51

593

72

8.

Prekinut radni odnos

1.211

28

40

576

219

0

29

32

0

248

39

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

5.830

513

110

1.330

1.229

32

762

293

67

1.392

102

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.182

127

84

347

238

1

144

61

46

98

36

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.402

125

63

483

424

1

136

28

44

30

68

12.

Korisnici novčane naknade

5.214

289

44

1.122

896

63

315

766

179

1.433

107

13.

Korisnici zdravstvene zastite

203.309

22.212

3.180

51.650

46.294

2.381

14.501

16.765

4.845

37.250

4.231

14.

Demobilisani vojni obveznici

61.271

4.572

1.703

17.947

14.213

970

7.827

5.290

323

7.744

682

Broj zaposlenih u MO i MUP 11100.

 

 

Arhiva 2005

Decembar 2005  |  Novembar 2005  |  Oktobar 2005  |  Septembar 2005  |  August 2005  |  Juli 2005  |  Juni 2005  |  Maj 2005  |  April 2005  |  Mart 2005  |  Februar 2005  |  Januar 2005