• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

August 2003 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC AVGUST 2003.
Pokazatelji

FBIH

USK

PK

TK

ZDK

BPK

SBK

HNK

ZHK

KS

K10

Broj zaposlenih

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

299.340

29.755

5.251

74.770

59.165

3.855

30.920

23.143

7.121

58.554

6.806

Žene

137.406

13.241

1.915

29.226

25.222

1.728

12.642

10.958

3.642

35.596

3.236

Stručna lica

183.182

14.776

2.984

47.954

34.439

2.205

18.618

17.181

5.645

34.319

5.061

Nestručna lica

116.158

14.979

2.267

26.816

24.726

1.650

12.302

5.962

1.476

24.235

1.745

Lica koja traže zaposlenje prvi put

155.103

18.320

2.464

28.380

36.399

2.169

18.556

11.989

4.039

28.455

4.332

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.165

553

65

1.836

1.485

100

811

519

82

1.596

118

Zaposleni sa evidencije

1.912

166

63

643

341

1

250

55

30

331

32

Prekinut radni odnos

829

25

24

494

211

0

26

0

0

35

14

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

5.339

397

69

1.592

1.036

207

718

257

106

913

44

Prijave o potrebama za radnicima

1.192

145

88

319

339

1

180

40

0

30

50

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.442

129

82

471

438

0

245

22

21

7

27

Korisnici novčane naknade

4.008

207

35

1.055

693

53

263

388

39

1.222

53

Korisnici zdravstvene zastite

175.076

18.081

2.489

45.865

40.250

2.140

14.672

13.207

4.299

30.390

3.683

Demobilisani vojni obveznici

63.467

4.717

1.671

18.220

15.384

1.078

7.937

5.766

474

7.345

875

 

 

Arhiva 2003

Decembar 2003  |  Novembar 2003  |  Oktobar 2003  |  Septembar 2003  |  August 2003  |  Juli 2003  |  Juni 2003  |  Maj 2003  |  April 2003  |  Mart 2003  |  Februar 2003  |  Januar 2003