• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

August 2002 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC AVGUST

Pokazatelji

FEDERACIJA BIH

USK

PK

TK

ZDK

BPK

SBK

HNK

ZHK

KS

K10

1.

Broj zaposlenih

367708

31030

5310

70231

67957

4208

36568

43511

13053

86064

9776

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

294047

28692

5291

78488

59657

3649

28723

22264

7060

53846

6377

2.1

Žene

133317

12748

1997

29869

24904

1596

11286

10640

3693

33534

3050

3.

Stručna lica

174555

13554

2913

48232

34032

2099

17056

16054

5628

30337

4650

4.

Nestručna lica

119492

15138

2378

30256

25625

1550

11667

6210

1432

23509

1727

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

156894

17968

2686

34028

35957

1970

18163

11323

4251

28341

2207

6.

Prijavljeni na evdenciju u toku mjesaca

8268

793

10

1990

1663

128

907

613

125

1869

170

7.

Zaposleni sa evidencije

1749

165

...

514

346

17

123

79

26

443

36

8.

Prekinut radni odnos

546

29

...

227

192

1

31

0

...

66

...

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

8235

641

...

1435

3382

30

737

302

91

1563

54

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1221

128

...

458

290

9

148

102

20

44

22

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1147

123

...

335

423

17

130

38

28

49

4

12.

Korisnici novčane naknade

3283

135

45

862

567

42

207

194

38

1126

67

13.

Korisnici zdravstvene zastite

169739

16797

2348

46606

40174

1659

15594

12309

4478

26230

3544

14.

Demobilisani vojni obveznici

68832

4927

1637

19945

17842

1182

8547

6050

557

7168

977

 

Arhiva 2002

Decembar 2002  |  Novembar 2002  |  Oktobar 2002  |  Septembar 2002  |  August 2002  |  Juli 2002