• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

August 2004 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC AVGUST 2004.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS K10

1.

Broj zaposlenih

375.884

32.805

5.861

70.176

69.137

4.278

35.942

41.774

14.001

91547

10.363

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

323.111

32.391

5.607

79.953

62.612

4.429

35.007

25.132

7.308

63.262

7.410

2.1

Žene

148.785

14.111

2.108

32.296

27.319

2.093

13.909

11.789

3.726

37.957

3.477

3.

Stručna lica

164.600

19.844

2.577

28.659

38.527

2.488

20.350

12.621

4.230

30.929

4.375

4.

Nestručna lica

202.692

16.941

3.211

52.694

37.419

2.685

21.359

18.466

5.857

38.476

5.584

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

120.419

15.450

2.396

27.259

25.193

1.744

13.648

6.666

1.451

24.786

1.826

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

9.308

954

111

1.985

1.790

151

966

821

213

2.095

222

7.

Zaposleni sa evidencije

2.880

222

32

877

484

49

244

232

38

655

47

8.

Prekinut radni odnos

1.281

57

41

528

304

4

55

53

3

194

42

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

2.880

222

32

877

484

49

244

232

38

655

47

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.398

140

88

369

410

20

166

24

30

97

54

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.794

154

43

592

562

48

178

87

26

53

51

12.

Korisnici novčane naknade

4.900

257

74

1.357

787

49

346

660

70

1.205

95

13.

Korisnici zdravstvene zastite

193.651

20.386

2.941

50.407

43.263

2.351

16.051

15.651

4.646

34.117

3.838

14.

Demobilisani vojni obveznici

62.043

4.544

1.716

18.333

14.356

1.057

8.081

5.416

361

7.422

757

 

 

Arhiva 2004

Decembar 2004  |  Novembar 2004  |  Oktobar 2004  |  Septembar 2004  |  August 2004  |  Juli 2004  |  Juni 2004  |  Maj 2004  |  April 2004  |  Mart 2004  |  Februar 2004  |  Januar 2004