• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

April 2011 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC APRIL 2011.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih mart 2011

439.994 32.714 5.495 83.380 70.447 5.312 38.919 44.144 16.289 126.380 9.687

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

366.658 41.365 5.740 92.951 66.959 4.246 38.651 29.645 8.933 69.474 8.694

2.1

Žene

187.936 19.954 2.356 47.073 32.786 2.274 17.244 15.206 4.924 41.924 4.195

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

167.896 18.383 2.495 46.882 32.764 363 18.220 12.797 4.174 28.250 3.568

4.

Stručna lica

237.020 22.589 3.331 59.215 42.657 2.520 24.463 22.301 7.356 46.358 6.230

5.

Nestručna lica

129.638 18.776 2.409 33.736 24.302 1.726 14.188 7.344 1.577 23.116 2.464

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

6.553 736 101 1.684 1.075 99 512 470 207 1.517 152

7.

Zaposleni sa evidencije

4.402 560 32 1.103 802 60 407 375 80 911 72

8.

Prekinut radni odnos

1.739 246 20 748 192 67 40 61 15 322 28

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.150 960 99 1.698 1.401 68 588 592 159 1.387 198

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.582 463 0 996 0 5 43 17 0 58 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.601 475 38 900 730 57 358 7 25 11 0

12.

Korisnici novčane naknade

7.823 979 133 969 1.467 116 798 769 220 2.152 220

13.

Korisnici zdravstvene zastite

216.994 23.585 3.397 54.382 46.385 1.781 11.027 19.367 5.594 46.506 4.970

14.

Demobilisani vojni obveznici

68.918 4.755 1.892 17.924 13.340 886 11.212 6.306 950 10.144 1.509

 

 

Arhiva 2011

Decembar 2011  |  Novembar 2011  |  Oktobar 2011  |  Septembar 2011  |  August 2011  |  Juli 2011  |  Juni 2011  |  Maj 2011  |  April 2011  |  Mart 2011  |  Februar 2011  |  Januar 2011