• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

April 2010 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC APRIL 2010.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih mart 2010

422.950 31.905 5.037 81.006 69.783 4.934 36.797 41.781 14.853 119.518 9.336

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

357.115 39.320 5.727 89.945 66.028 4.145 37.745 29.655 8.947 67.075 8.528

2.1

Žene

183.112 19.138 2.270 45.675 32.630 2.194 16.675 14.955 4.865 40.703 4.007

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

165.785 16.837 2.484 46.390 32.939 381 18.042 12.594 4.403 28.106 3.609

4.

Stručna lica

226.782 21.092 3.198 56.340 41.433 2.432 23.292 22.016 7.164 43.803 6.012

5.

Nestručna lica

130.333 18.228 2.529 33.605 24.595 1.713 14.453 7.639 1.783 23.272 2.516

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.199 782 100 1.569 1.251 62 621 546 559 1.590 119

7.

Zaposleni sa evidencije

5.111 697 74 1.179 771 84 606 319 74 1.192 115

8.

Prekinut radni odnos

1.683 216 11 566 212 0 81 255 16 308 18

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

8.571 1.036 118 1.759 1.339 133 848 757 709 1.697 175

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.855 596 0 959 0 0 75 141 0 84 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

3.385 631 76 866 709 26 522 131 28 395 1

12.

Korisnici novčane naknade

10.676 1.039 166 3.000 2.188 87 860 832 173 2.134 197

13.

Korisnici zdravstvene zastite

205.680 22.028 3.376 51.825 45.426 1.776 10.359 18.702 5.164 42.366 4.658

14.

Demobilisani vojni obveznici

71.779 5.076 2.062 18.062 13.354 927 11.769 7.077 1.230 10.535 1.687

 

 

Arhiva 2010

Decembar 2010  |  Novembar 2010  |  Oktobar 2010  |  Septembar 2010  |  August 2010  |  Juli 2010  |  Juni 2010  |  Maj 2010  |  April 2010  |  Mart 2010  |  Februar 2010  |  Januar 2010