• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

April 2009 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC APRIL 2009.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih

427.060 32.796 5.248 81.917 71.502 4.840 37.325 41.682 14.064 120.028 9.658

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

343.451 37.174 5.583 85.931 63.082 4.216 37.144 29.490 8.852 63.607 8.372

2.1

Žene

177.483 18.430 2.214 44.344 31.678 2.256 16.460 14.450 4.722 39.013 3.916

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

165.904 16.409 2.430 46.575 32.645 417 18.313 12.892 4.617 27.736 3.870

4.

Stručna lica

211.871 19.152 3.000 52.423 38.243 2.438 22.116 21.552 7.010 40.065 5.872

5.

Nestručna lica

131.580 18.022 2.583 33.508 24.839 1.778 15.028 7.938 1.842 23.542 2.500

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.710 877 99 1.628 1.618 61 894 429 228 1.741 135

7.

Zaposleni sa evidencije

3.911 406 58 1.048 496 48 416 292 91 955 101

8.

Prekinut radni odnos

2.019 268 9 811 261 0 165 136 13 341 15

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.576 911 117 2.169 1.235 68 685 520 160 1.511 200

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.489 312 0 833 0 0 55 67 0 222 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.482 344 56 787 419 16 302 105 32 421 0

12.

Korisnici novčane naknade

7.437 819 211 1.021 1.522 96 879 736 201 1.859 93

13.

Korisnici zdravstvene zastite

189.952 19.635 3.068 48.024 42.594 1.811 10.007 17.591 4.824 38.042 4.356

14.

Demobilisani vojni obveznici

75.131 6.223 2.164 17.948 13.422 1.060 12.355 8.014 1.363 10.743 1.839

 

 

Arhiva 2009

Decembar 2009  |  Novembar 2009  |  Oktobar 2009  |  Septembar 2009  |  August 2009  |  Juli 2009  |  Juni 2009  |  Maj 2009  |  April 2009  |  Mart 2009  |  Februar 2009  |  Januar 2009