• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

April 2008 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC APRIL 2008.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih -mart 2008

427.747

34.597

5.331

82.575

73.039

4.634

37.770

42.266

13.148

116.843

9.544

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

348.615

39.066

5.723

88.497

63.364

4.151

38.459

29.457

8.381

62.925

8.592

2.1

Žene

174.079

17.765

2.266

44.100

31.073

2.206

16.263

13.855

4.207

38.534

3.810

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

178.726

19.326

2.211

50.315

35.424

72

20.601

13.357

4.512

28.781

4.127

4.

Stručna lica

210.235

19.643

3.012

53.061

37.215

2.349

22.168

21.284

6.548

38.905

6.050

5.

Nestručna lica

138.380

19.423

2.711

35.436

26.149

1.802

16.291

8.173

1.833

24.020

2.542

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

5.863

706

138

1.070

992

72

601

469

186

1.501

128

7.

Zaposleni sa evidencije

7.160

720

144

1.969

1.172

78

874

534

66

1.460

143

8.

Prekinut radni odnos

1.115

27

19

546

154

0

51

44

4

264

6

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

14.529

1.310

1.044

3.160

2.560

129

1.677

882

436

3.006

325

10.

Prijave o potrebama za radnicima

2.679

577

0

1.389

0

0

109

47

0

557

0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

3.804

603

55

1.287

724

0

629

49

14

438

5

12.

Korisnici novčane naknade

5.712

318

64

1.110

1.658

57

339

507

121

1.454

84

13.

Korisnici zdravstvene zastite

196.811

21.934

2.865

49.355

43.430

1.914

13.659

17.634

4.455

37.232

4.333

14.

Demobilisani vojni obveznici

83.225

8.097

2.279

20.353

14.662

1.107

13.363

8.888

1.177

11.220

2.079

 

 

Arhiva 2008

Decembar 2008  |  Novembar 2008  |  Oktobar 2008  |  Septembar 2008  |  August 2008  |  Juli 2008  |  Juni 2008  |  Maj 2008  |  April 2008  |  Mart 2008  |  Februar 2008  |  Januar 2008