• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Mart 2007 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MART 2007.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih - februar 2007

394.038
31.098
6.327
72.262
67.012
4.355
37.255
41.830
14.438
97.906
10.455

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

371.156
41.220
6.564
87.137
70.301
4.960
42.227
30.682
10.208
68.868
8.989

2.1

Žene

175.245
18.026
2.623
37.756
32.506
2.471
17.533
14.375
4.936
41.096
3.923

3.

Stručna lica

195.810
22.201
2.739
46.369
40.666
3.023
23.832
14.452
5.623
32.213
4.692

4.

Nestručna lica

233.671
21.454
3.741
57.160
42.706
2.926
25.434
22.576
8.152
43.043
6.479

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

137.485
19.766
2.823
29.977
27.595
2.034
16.793
8.106
2.056
25.825
2.510

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.412
1.009
251
1.335
1.307
40
1.104
880
619
1.418
449

7.

Zaposleni sa evidencije

3.957
393
46
1.143
774
23
293
191
92
930
72

8.

Prekinut radni odnos

988
30
12
406
153
1
44
98
9
227
8

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

8.417
826
69
1.810
2.030
115
1.133
496
175
1.607
156

10.

Prijave o potrebama za radnicima

2.082
361
0
1.380
0
0
44
4
0
293
0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.639
379
51
948
534
22
217
30
23
429
6

12.

Korisnici novčane naknade

6.689
497
57
1.294
1.380
61
495
703
109
2.009
84

13.

Korisnici zdravstvene zastite

218.488
23.369
3.260
54.416
50.525
2.357
14.939
18.892
5.368
40.515
4.847

14.

Demobilisani vojni obveznici

80.219
6.855
1.818
20.461
15.494
1.155
12.136
7.516
1.049
11.871
1.864

 

 

Arhiva 2007

Decembar 2007  |  Novembar 2007  |  Oktobar 2007  |  Septembar 2007  |  August 2007  |  Juli 2007  |  Juni 2007  |  Maj 2007  |  April 2007  |  Mart 2007  |  Februar 2007  |  Januar 2007