• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

April 2006 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC APRIL 2006.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih februar 2006

386.680

31.013

6.317

70.461

70.461

4.107

36.603

41.844

14.436

93.802

10.398

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

351.264

36.943

6.050

84.635

69.040

4.763

38.530

27.274

8.374

67.592

8.063

2.1

Žene

165.259

16.153

2.396

35.689

30.981

2.403

15.926

13.025

4.429

40.468

3.789

3.

Stručna lica

170.324

20.965

2.706

25.761

41.135

2.857

22.341

13.351

4.669

31.902

4.637

4.

Nestručna lica

221.975

19.410

3.482

55.607

41.808

2.836

23.741

20.151

6.710

42.204

6.026

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

129.289

17.533

2.568

29.028

27.232

1.927

14.789

7.123

1.664

25.388

2.037

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

6.357

797

59

1.401

1.424

81

510

474

182

1.301

128

7.

Zaposleni sa evidencije

3.674

611

11

1.118

627

52

172

151

23

862

47

8.

Prekinut radni odnos

1.205

33

27

520

317

2

34

26

3

216

27

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.423

942

22

1.818

1.151

107

449

282

72

1.513

67

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.588

414

48

581

165

2

47

1

19

269

42

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.522

489

32

943

623

52

136

19

19

180

29

12.

Korisnici novčane naknade

5.623

364

61

1.302

1.037

47

332

531

52

1.817

80

13.

Korisnici zdravstvene zastite

211.544

22.477

3.070

53.863

49.027

2.534

14.487

17.360

5.015

39.359

4.352

14.

Demobilisani vojni obveznici

60.736

4.618

1.678

18.184

13.868

921

7.585

5.042

269

7.923

648

 

 

Arhiva 2006

Decembar 2006  |  Novembar 2006  |  Oktobar 2006  |  Septembar 2006  |  August 2006  |  Juli 2006  |  Juni 2006  |  Maj 2006  |  April 2006  |  Mart 2006  |  Februar 2006  |  Januar 2006