• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

April 2005 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC APRIL 2005.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih

389.866

33.257

6.209

70.916

68.776

4.295

36.292

41.550

14.466

92.541

10.464

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

331.639

33.310

5.866

80.451

64.127

4.596

37.339

25.625

7.399

64.926

8.000

2.1

Žene

153.401

14.341

2.285

32.747

28.348

2.257

15.062

12.015

3.903

38.767

3.676

3.

Stručna lica

164.876

19.654

2.617

27.458

38.712

2.669

21.633

12.660

4.242

30.582

4.649

4.

Nestručna lica

206.891

17.399

3.325

52.557

38.264

2.762

22.461

18.758

5.920

39.510

5.935

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

124.748

15.911

2.541

27.894

25.863

1.834

14.878

6.867

1.479

25.416

2.065

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

6.701

654

119

1.474

1.368

85

781

449

167

1.481

123

7.

Zaposleni sa evidencije

3.193

325

58

787

753

3

169

185

88

781

44

8.

Prekinut radni odnos

1.265

16

65

547

309

1

33

32

1

206

55

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.479

772

78

1.316

1.372

54

614

424

215

1.575

59

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.254

167

83

438

245

0

73

48

87

94

19

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.895

226

60

579

670

1

124

82

65

42

46

12.

Korisnici novčane naknade

6.136

440

60

1.575

811

59

392

869

178

1.610

142

13.

Korisnici zdravstvene zastite

199.267

20.953

3.133

51.632

44.950

2.424

14.510

16.100

4.628

36.648

4.289

14.

Demobilisani vojni obveznici

62.115

4.621

1.749

18.401

14.107

1.001

8.010

5.276

327

7.882

741

Broj zaposlenih u MO i MUP 11100.

 

 

Arhiva 2005

Decembar 2005  |  Novembar 2005  |  Oktobar 2005  |  Septembar 2005  |  August 2005  |  Juli 2005  |  Juni 2005  |  Maj 2005  |  April 2005  |  Mart 2005  |  Februar 2005  |  Januar 2005