• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

April 2004 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC APRIL 2004.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS K10

1.

Broj zaposlenih

387.197

32.551

5.817

70.846

69.410

4.319

36.086

41.653

13.867

89.137

10.094

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

309.866

39.024

5.458

76.661

61.253

4.279

33.418

23.904

6.719

60.377

7.094

2.1

Žene

142.170

13.397

1.980

30.475

26.373

1.972

13.260

11.339

3.508

36.515

3.351

3.

Stručna lica

158.033

18.544

2.476

29.085

37.339

2.398

19.195

12.107

3.835

28853

4.201

4.

Nestručna lica

189.962

23.730

3.061

49.243

35.784

2.549

20.055

17.434

5.356

35754

5.317

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

119.904

15.294

2.397

27.418

25.469

1.730

13.363

6.470

1.363

24623

1.777

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

6.298

643

65

1.424

1.316

55

774

402

134

1406

79

7.

Zaposleni sa evidencije

2.647

294

40

742

436

23

295

80

33

677

27

8.

Prekinut radni odnos

982

20

20

362

312

1

47

31

0

169

20

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

2.647

294

40

742

436

23

295

80

33

677

27

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.453

271

77

538

214

13

130

5

38

104

63

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.775

250

45

499

526

23

237

17

26

109

43

12.

Korisnici novčane naknade

5.074

304

74

1.390

831

61

322

551

20

1433

88

13.

Korisnici zdravstvene zastite

186.348

19.056

2.811

48.852

42.415

2.499

15.465

14.805

4.300

32436

3.709

14.

Demobilisani vojni obveznici

62.485

4.608

1.735

18.794

14.234

1.059

8.000

5.455

340

7478

782

 

 

Arhiva 2004

Decembar 2004  |  Novembar 2004  |  Oktobar 2004  |  Septembar 2004  |  August 2004  |  Juli 2004  |  Juni 2004  |  Maj 2004  |  April 2004  |  Mart 2004  |  Februar 2004  |  Januar 2004