• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

April 2003 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC APRIL 2003.
Pokazatelji
FBiH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
K10
Broj zaposlenih
Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

292.843

29.145

5.176

72.525

58.622

3.816

30.348

22.580

7.121

56.879

6.631

Žene

133.289

12.796

1.886

27.970

24.575

1.679

12.239

10.683

3.642

34.704

3.115

Stručna lica

175.160

13.910

2.935

45.554

33.508

2.161

17.837

16.311

5.645

32.465

4.834

Nestručna lica

117.683

15.235

2.241

26.971

25.114

1.655

12.511

6.269

1.476

24.414

1.797

Lica koja traže zaposlenje prvi put

152.732

17.659

2.381

29.481

36.097

2.087

18.093

11.398

4.039

27.518

3.979

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

6.176

688

76

1.301

1.456

82

612

370

82

1.434

75

Zaposleni sa evidencije

2.180

247

34

680

358

3

181

128

30

485

34

Prekinut radni odnos

724

23

33

316

225

1

100

0

0

26

0

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.556

657

56

1.727

1.510

44

708

341

106

1.357

50

Prijave o potrebe za radnicima

871

143

66

310

225

0

74

8

0

31

14

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.335

193

36

430

418

3

164

10

21

19

41

Korisnici novčane naknade

5.760

225

37

1.925

783

71

371

503

39

1.731

75

Korisnici zdravstvene zaštite

172.208

17.676

2.411

44.886

39.802

1.968

15.050

12.776

4.299

29.681

3.659

Demobilisani vojni obveznici

64.752

4.863

1.657

18.343

16.094

1.136

8.070

5.843

474

7.360

912

 

 

Arhiva 2003

Decembar 2003  |  Novembar 2003  |  Oktobar 2003  |  Septembar 2003  |  August 2003  |  Juli 2003  |  Juni 2003  |  Maj 2003  |  April 2003  |  Mart 2003  |  Februar 2003  |  Januar 2003